Kaakgewrichtsklachten, klemmen en knarsen

Aanmelden
header foto van bomen tijdens de herfst

Zelftest Holistische Tandheelkunde

 • Intro: Holistische tandheelkunde maakt onderdeel uit van een bewuste leefstijl. Systemische verstoringen welke in relatie staan tot uw mondgebied en vice versa worden onderzocht en behandeld. Onder andere een disbalans in de beet, systemische belastingen voor tandmetalen/materialen en stoorvelden vanuit dode tanden maken onderdeel uit van het onderzoek en ons behandeladvies. Kosten voor holistisch onderzoek en behandelen overschrijdt de vergoedingen vanuit een tandartsverzekering.

  De kosten voor de holistische werkwijze voor onderzoek, advies en behandeling overschrijdt de vergoeding vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Beschikt u over budget dat u kunt aanspreken om deze holistische zorg onderdeel te laten uitmaken van uw bewuste leefstijl?

 • Intro: Kiest u voor holistische tandheelkunde bij onze praktijk dan doorloopt u een intakeprocedure. Mondonderzoek en de MindLink/Preventest geven ons de onderzoeksresultaten welke nodig zijn om een holistisch behandeladvies te kunnen geven.

  Bent u bereidt de intakeprocedure te doorlopen voordat u weet wat een holistisch behandeltraject voor u zal inhouden en zal kosten? (Kosten intake procedure varieert van € 400,- tot € 850,- afhankelijk van benodigd onderzoek en advies.)

 • Intro: De MindLink/Preventest zorgt voor de systemische informatie in het holistisch onderzoeks- en behandeltraject. Gemeten belastingen in uw systeem worden behandeld met supplementen en spagyrische middelen. Ook kunnen therapieën nodig zijn zoals osteopathie, atlastherapie, myofasciale triggerpointtherapie etc. om balans te brengen in uw systeem ter voorbereiding op tandheelkundige behandeling.

  Bent u bereid geadviseerde behandeling uit de testresultaten op te volgen en dit te monitoren aan de hand van hertesten? (bij een uitgebreid behandeltraject minimaal 3 testen)

 • Intro: Gezien het holistische karakter van een behandeladvies kan niet gefaseerd worden behandeld verspreid over kalenderjaren. Alle behandelingen dienen elkaar op te volgen zodat balans kan worden nagestreefd.

  Heeft u tijd en beschikbaar budget om het geplande tijdspad voor de behandelingen uit het behandelplan uit te laten voeren?

 • Intro: Een holistisch behandeltraject betreft vaak meerdere behandel- en testafspraken. We zorgen voor een efficiënte inrichting ervan zodat we het aantal bezoeken kunnen beperken.

  Bent u bereid meerdere keren te reizen in het geval u ver(der) van de praktijk af woont? Ook wanneer u woonachtig bent in het buitenland?

 • Intro: De Melisatest is een bloedtest dat voor aanvullend onderzoek wordt ingezet om immunologische reacties op tandmetalen en materialen te onderzoeken. Ook wordt bloed afgenomen voor de PRF methode om een wond te sluiten nadat een gebitselement is verwijderd.

  Staat u open voor het afnemen van bloed ten behoeve van holistische behandel- en onderzoeksmethoden?

 • Intro: Wanneer gebitselement(en) in hoge mate verstorend zijn voor uw systeem kan het verwijderen ervan noodzakelijk zijn om een stoorveld succesvol te behandelen. Na het verwijderen van tanden en of kiezen is vervanging ervan noodzakelijk om kauwvermogen en stabiliteit in de beet te behouden, dit zal dan ook onderdeel uitmaken van het holistisch behandeladvies.

  Bent u bereidt ten behoeve van een stoorveldsanering eigen gebitselement(en) te laten verwijderen wanneer dit het behandeladvies zou zijn?