FAQ2024-06-13T15:27:39+02:00

FAQ

FAQ Biologische Tandarts

FAQ

Wij krijgen dagelijks veel vragen over onze praktijk, werkwijze en expertise. Om u snel van dienst te kunnen zijn hebben wij de meest gestelde vragen (FAQ) onderaan deze pagina voor u samengevat. Mocht uw vraag daar niet bij staan dan bieden wij u de mogelijkheid aan voor een telefonisch consult met één van onze specialisten tegen betaling.

Kunt u mij helpen voor een second opion?2017-05-16T21:45:21+02:00

Onze holistische werkwijze leent zich niet voor een second opinion om de volgende redenen. De holistische zienswijze streeft naar balans in uw gehele systeem waar uw mondgebied deel van uitmaakt. Is er sprake van een disbalans in uw beet, stoorveld(en) of een overgevoeligheid voor tandmetalen dan zal behandeling ervan onderdeel uitmaken van ons behandeladvies. Dit houdt in dat uw totale mondgebied ons aandachtsgebied is en dat geen “tand voor tand tandheelkunde” wordt toegepast. Deze uitgebreide diagnostiek maakt dat bio holistische tandheelkundige behandeling vaak uitgebreider is dan de reguliere tandheelkunde. Om deze reden leent onze werkwijze zich niet voor een second opinion, ook omdat een Mindlink/Preventest dient plaats te vinden om een holistisch behandeladvies te kunnen formuleren.

Kunt u mij helpen bij een spoedbehandeling?2017-05-16T21:45:21+02:00

De holistische benadering waarvoor uitgebreid onderzoek nodig is leent zich niet voor een spoedbehandeling. Uw systemische informatie is nodig om verantwoord te kunnen (be)handelen.

Neemt u nog nieuwe patiënten aan?2017-05-16T21:45:21+02:00

Wilt u overstappen naar een Biologische Tandarts met de holistische benaderingswijze dan hanteren wij een aanmeldprocedure voor nieuwe cliënten. Na de aanmelding wordt er contact met u gelegd om door te spreken of onze werkwijze bij u past en/of voor het maken van een afspraak.

Wat kost de holistische intakeprocedure voor iemand met gezondheidsklachten?2017-06-07T21:21:56+02:00

Het antwoord op deze vraag is van vele factoren afhankelijk. Ga voor voor het antwoord naar de pagina ‘Aanmelden nieuwe cliënten’. Maak op deze pagina uw keuze. Vervolgens geven wij u op de eerste pagina in het aanmeldproces een uitleg over de holistische intakeprocedure en bijbehorende kosten.

Kan ik terecht voor onderzoek en advies zonder de MindLink/Preventest?2017-05-16T21:45:21+02:00

Wanneer u géén gezondheidsklachten heeft dan hanteren wij de intakeprocedure voor cliënten zonder klachten. Deze procedure is zonder de MindLink/Preventest. Meer informatie over onze werkwijze leest op de eerste pagina van de aanmeldprocedure. Mochten er in een later stadium alsnog systemische klachten ontstaan welke in relatie kunnen worden gezien met uw mondgebied dan zal de MindLink/Preventest worden ingezet ten behoeve van holistisch onderzoek en advies.

Ik heb onderzoeksresultaten van een andere therapeut, is de MindLink/Preventest dan nog nodig?2017-06-07T21:27:16+02:00

Ja, de MindLink/Preventest test uw systeem in relatie tot uw mondgebied. Holistische behandeling van de gemeten systemische belastingen dient ter ondersteuning van uw systeem, zowel op materieel, energetisch en emotioneel niveau, zodat bio holistische tandheelkundige behandeling verantwoord kan plaatsvinden. Tot nu toe is de Mindlink/preventest onmisbaar voor de tot standkoming van uw behandelplan en monitoring van de behandeling.

Hoeveel testen zijn er nodig?2017-05-16T21:45:21+02:00

Eenvoudige behandeltrajecten kunnen volstaan met 1 tot 3 MindLink/Preventesten. In het geval van uitgebreide behandeling in een langdurig behandeltraject kunnen 3 tot 5 testen nodig zijn om behandeling systemisch te monitoren en zo nodig bij te sturen. In een uitzonderlijke situatie mogelijk meer.

Is het noodzakelijk dat mijn kind getest wordt?2017-05-16T21:45:21+02:00

Wanneer er sprake is van (tandheelkundige) klachten bij uw kind dan is een MindLink/Preventest nodig om systemische belastingen of voedingstekorten in kaart te brengen. Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan in de regel de armlengte reflextest (MindLink/Preventest) worden afgenomen bij uw kind, u kunt dit zelf het beste bepalen. Is uw kind jonger dan 6 jaar dan kan worden gekeken of een surrogaattest uitkomst biedt. Hiervoor is een vervangend testpersoon (veelal de ouder) en haar, nagel en/of bloed nodig van het kind. Een foto kan niet worden gebruikt.

Worden er röntgenopnamen gemaakt bij het mondonderzoek?2017-05-16T21:45:21+02:00

Voor een compleet beeld van uw gebitssituatie zijn röntgenopnamen nodig. Dit betreft een overzichtsfoto (OPG), bitewing foto’s en detail solo opnamen. Bij implantologie kan een Conebeam CT scan nodig zijn.

Is uw praktijk stralingsvrij?2017-05-16T21:45:21+02:00

Nee, op dit moment nog niet. Wij streven ernaar om op termijn een stralingsvrije praktijk te realiseren, omdat wij ons bewust zijn van het belang ervan.

Kunnen we behandelingen combineren omdat ik van ver kom?2017-05-16T21:45:21+02:00

Wij hanteren een efficiënte werkwijze waardoor het aantal bezoeken worden beperkt. Dit is niet altijd mogelijk omdat wachtperioden tussen afspraken nodig zijn in verband met van toepassing zijnde genezingsfasen na verwijderen van kiezen, vervaardigen van tandheelkundige voorzieningen of wel de benodigde tijd om het effect van behandelingen af te wachten.

Vanaf welke leeftijd kunt u mijn kind behandelen?2017-05-16T21:45:21+02:00

Voor tandheelkundige behandelingen dient een kind behandelbaar te zijn en zelfstandig in de behandelstoel te kunnen liggen. Met betrekking tot de MindLink/Preventest is de armlengte reflextest mogelijk vanaf 6 jaar in overleg. Is een test op een jongere leeftijd wenselijk dan kan een surrogaattest worden ingezet waarbij een ouder als testpersoon fungeert met een haar, nagel en/of bloed van het kind. Een foto kan niet worden gebruikt.

Past u fluoride toe?2017-05-16T21:45:21+02:00

Nee, wij passen geen fluoride toe.

Kan ik met mijn hele gezin komen voor een intake?2017-05-16T21:45:21+02:00

Om de duur van het bezoek voor kinderen aan de praktijk te beperken adviseren wij eerst als ouder kennis te maken met de benaderingswijze van de bio holistische tandheelkunde. Dit stelt u in staat uw volledige aandacht te richten op uw zorgvraag tijdens de intake. Tijdens een volgend bezoek kan de intake voor uw kind(eren) mogelijk worden gecombineerd met een periodiek onderzoek of behandeling van de ouder.

Kunt u aanwezig tandbederf stoppen of doen verdwijnen?2017-05-16T21:45:21+02:00

De holistische diagnose ten aanzien van het behandelen van gaatjes verschilt niet met de reguliere diagnose. Indien gaatjes aanwezig zijn in het blijvend gebit is behandeling daarvan onontkoombaar.
De reguliere tandheelkunde gaat uit van het ontstaan van gaatjes door fluoridetekort. In de bio holistische tandheelkunde wordt de oorzaak van gaatjes gezocht in voedingstekorten in combinatie met eventuele overbelasting van het systeem op verschillende vlakken, zowel materieel, energetisch en/of emotioneel. Door de behandeling van tekorten en/of verstoringen in het lichaam worden op meerdere manieren toegewerkt naar algeheel welzijn van uw systeem. Uw mond maakt daar deel van uit. Deze aanpak draagt positief bij aan het voorkomen van cariës.

Gebruiken jullie Ozon?2017-06-07T21:05:48+02:00

Ozon ofwel zuurstof wordt toegepast bij het verwijderen van gebitselementen ten behoeve van een goede wondgenezing. Dit wordt aangevuld met de PRF methode waarbij eigen bloedfibrine wordt gebruikt om de wond te sluiten. Zo wordt een optimale bot ingroei bewerkstelligd. Deze behandelwijze wordt eveneens ingezet bij stoorveldsanering.

Worden er wortelkanaalbehandelingen gedaan in de praktijk en doen jullie dat op dezelfde manier als de reguliere tandarts?2017-05-16T21:45:21+02:00

Ook binnen de holistische zienswijze worden wortelkanaalbehandelingen toegepast wanneer een reële kans bestaat tot behoud van het aangedane gebitselement. Om de wortelkanalen te vullen worden lichaamsvriendelijke materialen gebruikt. De mogelijkheid bestaat dat ter plaatse van een tand of kies waarop een wortelkanaalbehandeling is uitgevoerd zich een stoorveld vormt. De levensloze of avitale tand of kies kan toxinen gaan vormen welke belastend kan zijn voor ons systeem. De MindLink/Preventest welke belastingen meet per tand of kies geeft aan of er sprake is van een stoorveld en kan na een wortelkanaalbehandeling worden ingezet om het mogelijk ontstaan van een stoorveld te monitoren.

Wat kost een amalgaamsanering per kies?2017-05-16T21:45:21+02:00

Na een mondonderzoek kan een begroting worden afgegeven voor een amalgaamsanering. Een kostenindicatie voor een amalgaamsanering is circa € 100,- per tand of kies waarbij onder verdoving, met cofferdam en clean-up afzuiging wordt gewerkt.

Wat kost een Zirkonium implantaat?2017-06-07T21:24:37+02:00

Een Zirkonium implantaat is vervaardigd van een keramisch materiaal en wordt gebruikt in de holistische tandheelkunde omdat het lichaamsvriendelijke materiaal is. Zirkonium is een inert materiaal dat niet reageert op lichaamsweefsels en dan ook geen lichaamsprocessen kan verstoren. De kosten voor een Zirkonium implantaat bedragen circa € 1500,- tot € 2.800,- per stuk afhankelijk van een benodigde botopbouw/sinuslift inclusief zirconium kroon.

Past u Zirkonium implantaten toe ten behoeve van een klikprothese?2017-05-16T21:45:21+02:00

Het protocol schrijft voor dat minimaal 4 implantaten nodig zijn per kaakhelft waarop een klikprothese dienst kan doen. De kosten hiervoor bedragen circa € 7.500,- en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Om gevoeligheid voor titanium of Zirkonium uit te sluiten kan de Melisatest worden ingezet ten behoeve van besluitvorming. Indien geen sprake is van een intolerantie voor titanium bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen bij de zorgverzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding voor het plaatsen ervan.

Werken jullie volgens het Weston Price principe?2017-03-28T10:34:23+02:00

Het gedachtengoed van Weston Price maakt onderdeel uit van de holistische benaderingswijze welke we hanteren. Uitgegaan wordt dat een tekort aan vitaminen en mineralen oorzaak is voor het ontstaan van cariës. Ook het ontwikkelen van stoorvelden na het uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen wordt meegenomen in het overleg met onze klant bij het stellen van de behandeldiagnose.

Testen jullie vulmaterialen uit?2017-05-15T13:16:54+02:00

In de MindLink/Preventest is in de software een middelcontrole actief welke ervoor zorgt dat uitsluitend efficiënte middelen in de juiste dosering en lichaamsvriendelijke materialen kunnen worden ingezet binnen de holistische behandeltrajecten. Ook vulmaterialen worden op deze wijze getest.

Kan de CC bar kwaad?2017-06-07T21:28:12+02:00

Bij een gevoeligheid voor nikkel welke in de MindLink/Preventest wordt gemeten bestaat de mogelijk het nikkeldraad te vervangen door een hoog polymeer Crosspom retainer. Dit is een draad van een lichaamsvriendelijk materiaal.

Ga naar de bovenkant