Kaakgewrichtsklachten, klemmen en knarsen2018-08-21T13:39:00+00:00

Kaakgewrichtsklachten, klemmen en knarsen

kaakgewrichtsklachten, klemmen en knarsen » Biologische Tandarts

Kaakgewrichtsklachten, klemmen & knarsen

De relatie tussen boven en ondertanden/kiezen

Heeft u kaakgewrichtsklachten? In de meeste gevallen treft men bij aandoeningen van het kaakgewricht de oorzaak aan bij de tanden. In een gezond gebit maken de tanden en kiezen van onder en bovenkaak in rust geen contact. Pas als wordt dichtgebeten maken ze een zodanig contact met elkaar dat per tand paar maximaal tot 9 contactpunten kunnen worden aangetroffen. De krachten bij het dichtbijten worden zo gelijkmatig verdeeld.
Bij te hoge vullingen of kronen, bij door parodontitis aangedane tanden en kiezen die gekipt of losstaan, na orthodontische behandeling of na een ongeval, wordt deze balans verstoord waardoor sommige kiezen zwaarder dan andere worden belast.
Een afwijking boven 30/1000 e millimeter wordt door de patient ervaren als een te hoge vulling/kroon en zorgt ervoor dat hij deze laat aanpassen. Onder deze grenswaarde functioneert het menselijk signaleringssysteem dit niet meer. De kauwspieren proberen dan door tandenknarsen deze hindernis te elimineren, wat slechts zelden lukt en tot spierkrampen en hoofdpijn kan leiden.

Reactie van tanden en parodontium bij plaatselijke verhoging in beet

Zowel de tanden als ook het tandvlees kunnen op een plaatselijke verhoging in de beet met lichte tot heftige klachten reageren. Nog een wortelkanaalbehandeling of parodontitis behandeling zal hier niet tot succes leiden. Alleen eliminatie van de hindernis heeft succes. Naast acute klachten leidt dit op de middellange termijn tot de volgende veranderingen aan tandvlees en tanden:
1) Afslijten en afspringen van tandglazuur.
2) Komvormige defecten aan de tandhalzen door niet fysiologische hefboomwerking.
3) Afgesleten tanden en kiezen.
4) Gevoelige tandhalzen.
5) Terugtrekkend tandvlees of tandvleesontstekingen.
6) Ontstoken tandzenuwen die een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk maken.
Deze effecten treden niet alleen op bij het te hoge tand paar, maar naarmate het probleem voortduurt , zullen ook de andere tanden en kiezen worden aangedaan.

De reactie van de kauwspieren bij een plaatselijke verhoging in de beet

Wanneer in het menselijk lichaam botstructuren kort of langdurig worden belast werkt de musculatuur als bescherming en krachtverdeler. Dit mechanisme geldt ook voor de tanden en het kaakgewricht. De spieren trachten dan de hindernis te egaliseren door een andere beet aan te nemen, of de tong tracht door tongpersen de balans te herstellen. In het bovenstaande voorbeeld tracht de kauwmusculatuur de hindernis, de te hoge vulling, door tandenknarsen of klemmen op te heffen. Daarbij worden de spieren permanent belast waardoor deze in omvang toenemen. Het knarsen treedt niet alleen op ter plaatse van dit tandenpaar, maar ook andere tanden en kiezen worden hierbij betrokken.
Om de balans te herstellen neemt het lichaam op de koop toe dat andere gezonde structuren worden beschadigd en belast. De gevolgen zijn vaak het begin van een kettingreactie die de totale situatie aanvankelijk verbetert, maar op de lange termijn verslechtert.
Bij belasting en verandering van meerdere tand paren leidt dit tot veranderingen in de totale beet. De kauwspieren nemen in omvang toe. Zodra de energiereserves van de kauwspieren is uitgeput treedt verzuring op, die gepaard gaat met doorbloedingsstoornissen van de kauwspieren. In het verdere verloop komt het tot toename van bindweefsel . De spier verkort en verliest aan elasticiteit. In een verder stadium vindt afsterven plaats van spierweefsel waardoor de beschermende functie van de kauwspieren wegvalt. Het wegvallen van de feedback zorgt ervoor dat zowel tanden als kaakgewricht worden blootgesteld aan maximale kauwkrachten.
Door de verhoogde spieractiviteit klagen patienten dan over slaapproblemen, hoofd- en aangezichtspijn, hormonale verstoringen, visusstoornissen en verhoogde prikkelbaarheid tot aan depressie toe. In dit stadium spreekt men van een myopathie, aandoening van de kauwspieren.

Uitwerking van degeneratieve spierverandering op het kaakgewricht

Wanneer de beschermende functie van de spieren wegvalt , worden niet alleen de tanden en het parodontium maar ook het kaakgewricht zelf overmatig belast. Een verhoogde belasting van banden, kraakbeen en bot zorgt voor anatomische ombouwprocessen, het kaakgewricht verandert zijn structuur. Wanneer botcellen overbelast worden vindt afbraak van bot plaats, alvorens er op een andere plaats nieuw bot gevormd kan worden.
In de beginfase van gewrichtsveranderingen hebben patienten nauwelijks klachten. Alleen knapt of knoept het kaakgewricht en worden schurende geluiden waargenomen. Gedeeltelijk onstaan pas na jaren pijnklachten in het kaakgewricht. Er is dan ten gevolge van de chronische overbelasting een ontsteking in het kaakgewricht ontstaan, of de vervormde gewrichtsoppervlakken veroorzaken reumatische klachten in de vorm van arthrose. In dit stadium spreken we van een myoarthropathie, een gecombineerde aandoening van spieren en gewricht.

Het ontstaan van knoep en schuurgeluiden in het kaakgewricht

Zoals bij een knieschijf in het kniegewricht, heeft het kaakgewricht een schijf, de zogenaamde discus die het kaakkopje scheidt van de kaakgewrichtskom. Door langdurige overbelasting kan deze schijf vooruit- en zelfs achterwaarts van het kaakkopje springen waardoor knoep en knakgeluiden waarneembaar worden. Wanneer in het voortschrijdende ziekteproces de discus volledig blijvend uit de gewrichtsspleet is geperst of compleet vermalen is, maken kaakkopje en kaak kom direct contact. Er is dan een schurend geluid waarneembaar.

Andere oorzaken van kaakgewrichtsaandoeningen

Niet alleen beetveranderingen die ontstaan zijn door te hoge vullingen of kronen, gekipte tanden en kiezen, of gevolgen van orthodontische behandelingen, maar ook ontbrekende tanden en kiezen of versleten prothesen kunnen leiden tot kaakgewrichtsklachten. Ook parafuncties zoals duimzuigen, potlood- of nagelbijten, pijproken of permanent kauwgum eten beinvloeden de balans van spier-, tand- en kaakgewrichtsstructuur negatief.
Verder vormt de psyche een niet te onderschatten factor. Stress ervaren in beroep of familiaire omstandigheden wordt vaak over de tanden afgereageerd. Spreekwoordelijk: “Men bijt zich het leven door “of “ zich in iets vastbijten “.

Holistische diagnose en therapie van kaakgewrichtsklachten

Vaak geeft de uitvoerige anamnese al uitsluitsel voor de oorzaak, co- factoren en ontwikkelingsverloop. Daarnaast is het ziekteverloop van de totale individu van enorme waarde. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om uitgesproken knarsen ten gevolge van een psychisch probleem met alleen tandheelkundige interventie te behandelen. Met de mindlinktest kan men vaststellen om welke thema’s het gaat en ook zijn deze hiermee te behandelen. Samen met het extra-oraal en intra-oraal onderzoek met rontgendiagnostiek kan tot een holistische diagnose worden gekomen.
Tot de therapeutische maatregelen behoren onder andere:
1) Relaxeren van de kauwspieren met behulp van splinttherapie en TENS
2) Beetcorrectie door middel van opbouw of inslijpmaatregelen na analyse van de beet.
3) Correctie van de kaakrelatie door aanbieden van een nieuwe positie van de onderkaak t.o.v de bovenkaak met behulp van een splint.
4) Aanbrengen van hoektandgeleiding met behulp van composiet of kronen.
5) Ontgiften van het basis bio regulatie systeem met behulp van orthomoleculaire maatregelen. Hierbij geeft de Preventest uitsluitsel over de te gebruiken supplementen.

Aanmelden

Kampt u (al jaren) met klachten en wilt u daar vanaf? Meld u zich dan direct aan via onderstaande button en doorloop de intakeprocedure. Ook kunt u meer lezen over onze andere behandelingen.

Aanmelden