Holistische kindertandheelkunde2018-07-02T20:19:59+00:00

Holistische kindertandheelkunde

Aanmelden
holistische kindertandheelkunde

Holistische kindertandheelkunde

Cariës bij kinderen

Ook vanuit de holistische kindertandheelkunde is veel te doen. De vorming van tanden start al op de 40e dag van de conceptie. De foetus is dan slechts 8 mm groot. Wanneer het kind geboren wordt, zijn de kiemen voor de blijvende tanden al aangelegd. Goede voeding tijdens de zwangerschap heeft daarom al grote invloed op de tanden van uw kind. Omdat de aanwezige bacteriën bij cariës in het melkgebit doordringen in de kiemen van het blijvende gebit dient cariës vermeden en behandeld te worden.

Holistische benadering ten aanzien van gaatjes bij kinderen

De holistische diagnose ten aanzien van het behandelen van gaatjes verschilt niet met de reguliere diagnose. Indien gaatjes aanwezig zijn in het blijvend gebit is behandeling daarvan onontkoombaar.

De reguliere tandheelkunde gaat uit van het ontstaan van gaatjes door fluoridetekort. In de holistische benaderingswijze wordt de oorzaak van gaatjes gezocht in voedingstekorten in combinatie met eventuele overbelasting van het systeem op verschillende vlakken, zowel materieel, energetisch en/of emotioneel. Door tekorten en of verstoringen te behandelen wordt op meerdere manieren toegewerkt naar algeheel welzijn van ons systeem waarvan de mond deel uitmaakt. Deze aanpak draagt positief bij aan het voorkomen van cariës. Ook wordt zo nodig gebruikt gemaakt van ozontherapie in plaats van de reguliere fluoride applicatie.

Fluoride tegen cariës

Moet ik mijn kind fluoride tabletten geven? In Duitsland werd fluoridering van het drinkwater wegens mogelijke schadelijke bijwerkingen wettelijk verboden. In Amerika werd dit sinds 1950 gedaan en wordt er gediscussieerd over de bijwerkingen van fluoride. Deze hebben betrekking tot verminderde intelligentie en vergrote kans op osteoporose. Tijdens een congres van de Canadese dental Association in 1997 werd gesteld dat er geen betrouwbaar wetenschappelijk bewijs is, wat het toedienen van fluoride tabletten in de kinderjaren staaft. In tegendeel: fluoridering is schadelijk voor het tandglazuur, het lijdt tot witte vlekken op de tanden.

Pas op 8 jarige leeftijd wordt de natuurlijke glazuurvorming beëindigd, waardoor het gebruik van fluoride bevattende tandpasta dan pas zinvol is.
Beter is het om middelen in te zetten die het lichaam bij de calciumstofwisseling ondersteunen ( bijvoorbeeld opbouw kalk 1 en 2 van Weleda of de homeopathische middelen calcium carbonicum, calcium phosphoricum en calcium fluoricum). De aanwezigheid van cariës is primair een “calciumtekort ziekte” die niet ontstaat door een gebrek aan calcium, maar kan worden toegeschreven aan een calcium tekort wat wordt veroorzaakt door een verminderd vermogen in de kinderlijke stofwisseling om het calcium uit de voeding te halen en in het glazuur in te bouwen.
Behoud van het melkgebit begint met tandenpoetsen zodra de melktanden zijn doorgebroken en het zo veel mogelijk afzien van suiker. De suiker veroorzaakt verzuring wat tot een calcium tekort lijdt.

Gelaatsorthopedische behandeling met de bionator

Als tanden en kiezen te weinig ruimte hebben om goed op elkaar te passen of in de tandboog te komen, kan door middel van gelaatsorthopedische behandeling de tandstand en kaakgroei worden beïnvloed. Binnen de Biologische Tandarts worden hiervoor de myobrace en bionator ingezet. Beiden zijn uitneembaar en werken volgens gelaatsorthopedische principes (zie ook www.myoresearch.com). De kracht die nodig is om de tanden en kiezen te verplaatsen wordt door de tong gegenereerd tijdens het slikken. In combinatie met het afhouden van de wangen en lippen zorgt dit voor een vergroting van de tandbogen waardoor meer ruimte ontstaat voor de tanden en kiezen.

De bionator therapie en myobrace therapie gaan uit van het principe dat het door groei, begeleiding en ontwikkeling mogelijk is het ruimtegebrek en de kaakrelatie te corrigeren waardoor verwijdering van tanden en (verstands)kiezen meestal niet nodig zal zijn. Centraal staat hierbij het aanleren van de juiste slikreflex. Een onjuiste slikreflex waarbij de tong tussen de tandbogen wordt geperst veroorzaakt een open beet in het front en het niet goed op elkaar passen van de tandbogen. Ook wordt door een onjuiste positionering van de tong en tandbogen spraakstoornissen veroorzaakt zoals slissen of het niet goed kunnen uitspreken van bepaalde letters bijvoorbeeld de j in plaats van de r. Als regel geldt: Hoe groter de afwijking en hoe ouder de patiënt is, des te langer duurt de behandeling.

Indien men kiest voor bionator of myobrace therapie dient men er rekening mee te houden dat dit een onderdeel is van een holistische behandeling. Vaak zullen hindernissen moeten worden overwonnen waarbij behandeling door bijvoorbeeld een cranio-sacraal therapeut, chiropractor, homeopaat en logopedist noodzakelijk kan zijn. Het beste resultaat wordt bereikt als de therapie wordt ondersteund met Mindlink/Preventest. Hierdoor worden tekorten en emotionele belemmeringen respectievelijk aangevuld dan wel opgeheven.

Wilt u uw kind of kinderen ook aanmelden bij de Biologische Tandarts? Doe dat direct via onderstaande button en doorloop de intakeprocedure.

Holistische kindertandheelkunde en meer

Lees meer over andere holistische behandelingen.

Aanmelden