Holistische kindertandheelkunde

Aanmelden
holistische kindertandheelkunde

Holistische kindertandheelkunde

Cariës bij kinderen

Ook in de holistische kindertandheelkunde is veel te doen. De vorming van tanden begint al op de veertigste dag van de conceptie, als de foetus nog maar 8 mm groot is. Bij de geboorte zijn de kiemen voor de blijvende tanden al aangelegd. Goede voeding tijdens de zwangerschap heeft daarom al grote invloed op de tanden van je kind. Omdat bij cariës in het melkgebit de bacteriën al doordringen in de kiemen van het blijvende gebit, is het belangrijk dat cariës voorkomen of behandeld wordt.

Holistische benadering van gaatjes bij kinderen

De holistische diagnose bij het behandelen van gaatjes verschilt niet van de reguliere diagnose. Als er gaatjes zitten in het blijvend gebit, is behandeling onontkoombaar.

De reguliere tandheelkunde gaat ervan uit dat gaatjes ontstaan door fluoridetekort. De holistische tandheelkunde ziet de oorzaak in voedingstekorten, in combinatie met eventuele overbelasting van het systeem op materieel, energetisch en/of emotioneel vlak. Door deze tekorten of verstoringen te behandelen, werkt de Biologische Tandarts op meerdere vlakken aan het algeheel welzijn van het systeem. Deze aanpak draagt bij aan voorkoming van cariës. Waar nodig passen we ozontherapie toe, in plaats van een fluoridebehandeling.

Fluoride tegen cariës

In Duitsland en Amerika is fluoridering van het drinkwater wettelijk verboden wegens mogelijke schadelijke bijwerkingen. In de VS wordt ook gediscussieerd over de bijwerkingen van fluoride: verminderde intelligentie en vergrote kans op osteoporose. Inmiddels is bewezen dat fluoridering schadelijk is voor het tandglazuur en leidt tot witte vlekken.

Bij kinderen eindigt de natuurlijke glazuurvorming op 8-jarige leeftijd. Pas dan is het gebruik van fluoride houdende tandpasta zinvol. Beter is het om middelen te gebruiken die het lichaam van je kind ondersteunen bij de calciumstofwisseling (bijvoorbeeld opbouw kalk 1 en 2 van Weleda of de homeopathische middelen calcium carbonicum, calcium phosphoricum en calcium fluoricum).

Cariës is primair een aandoening die te maken heeft met calciumtekort. Dit komt door een verminderd vermogen van de stofwisseling, waarbij kinderen onvoldoende calcium uit hun voeding kunnen halen voor de opbouw van het glazuur. Vaak wordt dit veroorzaakt door het eten en drinken van suiker, waardoor verzuring optreedt. Het is dus beter zo weinig mogelijk suiker te gebruiken.

Gelaatsorthopedische behandeling met de bionator

Als tanden en kiezen te weinig ruimte hebben om goed op elkaar te passen of in de tandboog te komen, kunnen we tandstand en kaakgroei positief beïnvloeden met gelaatsorthopedische behandeling. Bij de Biologische Tandarts gebruiken we hiervoor de myobrace en de bionator. Verwijdering van tanden en (verstands)kiezen is hierdoor niet nodig. Beide zijn uitneembaar en werken volgens gelaatsorthopedische principes (zie ook www.myoresearch.com) die ruimtegebrek en de kaakrelatie corrigeren.

Bij deze therapieën staat aanleren van de juiste slikreflex centraal. De kracht die nodig is om de tanden en kiezen te verplaatsen, komt van de tong tijdens het slikken. Samen met het afhouden van de wangen en lippen, zorgt dit voor vergroting van de tandbogen. Als gevolg hiervan ontstaat meer ruimte voor de tanden en kiezen.

Een onjuiste reflex, waarbij de tong tussen de tandbogen wordt geperst, veroorzaakt een open beet in het front. De tandbogen passen hierdoor niet goed op elkaar. Dit kan spraakstoornissen veroorzaken: bijvoorbeeld slissen of het niet goed kunnen uitspreken van bepaalde letters. Meestal geldt: Hoe groter de afwijking en hoe ouder de cliënt, hoe langer de behandeling duurt.

Bionator- of myobrace-therapie is onderdeel van een holistische behandeling, waarbij ook behandeling door een cranio-sacraal therapeut, chiropractor, homeopaat of logopedist noodzakelijk kan zijn. Het beste resultaat wordt bereikt als de therapie wordt ondersteund met Mindlink/Preventest, waarmee eventuele voedingstekorten in het systeem worden aangevuld en emotionele belemmeringen opgeheven.
Wil je je kind of kinderen bij ons aanmelden? Doe dit via onderstaande button en doorloop de intakeprocedure.

Holistische kindertandheelkunde en meer

Lees meer over andere holistische behandelingen.