Amalgaambelasting2018-09-23T21:38:00+00:00

Amalgaam verwijderen

Amalgaam verwijderen » Biologische Tandarts

Amalgaambelasting

Waarom amalgaam verwijderen? In de geneeskunde is het specialisme tandheelkunde het vakgebied dat het meeste gebruik maakt van lichaamsvreemde stoffen. Eén van deze stoffen is het vulmiddel amalgaam. Het grootste gedeelte ervan bestaat uit kwik (50 %). De rest wordt ingenomen door de metalen koper, zink, zilver en tin. Al vanaf de invoering van dit materiaal in de tandheelkunde in 1829 is kwik ervan verdacht geweest de gezondheid te schaden. In de twintiger jaren heeft de chemicus Stock er felle kritiek op geuit. Nooit is het echter tot een verbod gekomen, simpelweg omdat het materiaal technisch voldeed, de literatuur erover geen houvast gaf en er geen goede alternatieven voorhanden waren.

De amalgaam problematiek speelt zich in alle landen af. De laatste jaren zijn in Nederland, als gevolg van de milieubewuste motieven maatregelen genomen die wijzen op het gevaar van amalgaam. De tandartsen is de plicht opgelegd een filter in de praktijk in te bouwen, zodat er geen amalgaam meer in het milieu kan komen.

Kwik, een neurotoxisch gif

Al lang is bekend dat het metaal kwik een neurotoxisch gif is dat verlammingsverschijnselen kan veroorzaken.
De laatste jaren is de hoeveelheid literatuur die wijst op de gevaren van amalgaam drastisch toegenomen. Dit in combinatie met de vele patiënten die hun klachten zien verminderen of verdwijnen na amalgaam verwijdering geeft reden genoeg om amalgaam als oorzaak te zien van vele ziektesymptomen.

Het aantonen van amalgaambelasting

Diagnostieken als electro-acupunctuur, kinesiologie of de Vega test zijn in staat om aan te tonen dat er een amalgaambelasting aanwezig is. Resultaten uit vele praktijken geven aan dat tien tot twintig procent van de patiënten een amalgaambelasting heeft. Deze belasting met amalgaam kan een hoofdrol spelen of mede een oorzaak zijn van vele klachten. Uw amalgaam verwijderen is het overwegen dan ook meer dan waard.

Een batterij in de mond

De reden dat kwik een schadelijke werking kan uitoefenen is gelegen in het feit dat in de mond een batterij aanwezig is. Immers, in amalgaam zitten vijf verschillende metalen en in de mond is speeksel dat als elektrolyt functioneert. Hiermee is aan alle voorwaarden voldaan voor batterijvorming. Een gevolg hiervan is corrosie dat in de mond goed zichtbaar is. Hierdoor komt een kwikionen transport op gang en deze ionen zetten zich vast in het bindweefsel en binden zich aan eiwitten. Bacteriën en andere micro organismen zijn in staat om deze anorganische kwikverbindingen (inactief) om te zetten in organisch kwik (actief). Er worden dan zogenaamde supertoxinen gevormd die de mitochondriën functie nadelig beïnvloed. Mitochondriën zijn de energiecentrales van onze lichaamscellen. Ook worden belangrijke stofwisselingsprocessen door blokkade van enzymen verstoord waardoor de energiehuishouding van onze lichaamscellen wordt getroffen. Een en ander kan lijden tot immunologische afweerreacties van de betreffende weefsels. Dit leidt tot een verslakking van dit weefsel, de organen gaan minder goed functioneren. Een vorm van vergiftiging dus!

Een ander gevolg van de batterijwerking zijn de zogenaamde amalgaam tatoeages, donkere vlekken in het slijmvlies van de mond, meestal in de buurt van de tanden en kiezen. Dit komt bij ongeveer acht procent van de mensen voor en is een aanwijzing voor elektrische activiteit.

Om blijvend van een amalgaambelasting af te komen dienen enerzijds de amalgaamvullingen te worden verwijderd en anderzijds de kwikionen te worden uitgescheiden door het lichaam. Hiervoor dienen supplementen te worden ingenomen om de lever in staat te stellen de metaalionen te binden aan de gal en uit te scheiden via de ontlasting.

Een overzicht van de symptomen van (waarschijnlijke) amalgaamvergiftiging:

  • Mond: bloedend tandvlees, knarsetanden, tongbranden, droge mond, metaalsmaak.
  • Allergieën: contacteczeem, voedingsallergieën, hooikoorts, neurodermitis (huiduitslag), astma of chronische bronchitis.
  • Chronische ontstekingen: neus, bijholten, keelgebied, hoofdpijn of migraine, duizeligheid, lage bloeddruk, moeheid, initiatiefloos, concentratiestoringen, depressies, nervositeit, slapeloosheid, trillen, visusstoringen, tinnitus, hartkloppingen, overmatig zweten, rugklachten, reuma, haaruitval, mictieproblemen, obstipatie, neiging tot diarree en oogontstekingen.

Onze werkwijze bij Amalgaam verwijderen

Met behulp van het Mindlink/Preventest systeem kan worden vastgesteld of er een amalgaambelasting is en welke supplementen ter ontgifting nodig zijn.

Daarna gaan we amalgaam verwijderen en vindt vervanging plaats van de vullingen per kaakhelft met gebruik van cofferdam en clean-up afzuiging. De tanden en kiezen kunnen met composiet, porselein, zirkonium of estenia worden hersteld.

Daarna vindt vervanging plaats van de vullingen per kaakhelft met gebruik van cofferdam en clean-up afzuiging.
De tanden en kiezen kunnen met composiet, porselein, zirkonium of estenia worden hersteld.

Aanmelden

Kampt u (al jaren) met klachten en/of wilt u amalgaam verwijderen? Meld u zich dan direct aan via onderstaande button en doorloop de intakeprocedure. Ook kunt u meer lezen over onze andere holistische behandelingen.

Aanmelden