Aftrek zorgkosten

Aanmelden
Algemene voorwaarden » Biologische Tandarts

Informed consent regeling aftrek zorgkosten en tandheelkundige behandelingen

Tandartskosten aftrekbaar

“wat u wellicht nog niet wist maar wat gelukkig mogelijk blijkt te zijn helder uitgelegd”
Tandartskosten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, u dient hiervoor een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Echter kan het voorkomen dat ook deze aanvullende verzekering de kosten niet volledig dekt. Dit is o.a. het geval wanneer er een totale gebitsrenovatie dient plaats te vinden, of meerdere kronen en implantaten in het behandelplan zijn voorgesteld.
Maar wist u al dat tandartskosten die niet vergoed worden in sommige gevallen aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting?

Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

In uw jaarlijkse belastingaangifte is ook een aftrekpost voor specifieke zorgkosten opgenomen. Hieronder vallen ook de volgende kosten voor de tandarts:

0 zonder aanvullende verzekering:

Alle tandartskosten die boven het drempelbedrag uitkomen.

0 met aanvullende tandartsverzekering:

Tandartskosten die het aanvullende verzekerde bedrag overschrijden en boven het drempelbedrag uitkomen.

Wat is een drempelbedrag?

Het drempelbedrag is afhankelijk van uw inkomen en of u een fiscale partner heeft. De hoogte van het drempelbedrag wordt jaarlijks door de belastingdienst vastgesteld. Op www.belastingdienst.nl vindt u meer informatie over het drempelbedrag ( zie ook tabel )

Eigenrisico en eigenbijdrage

Eigenrisico

Indien u het eigenrisico nog niet heeft verbruikt en u maakt kosten, is het gedeelte van uw eigenrisico niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Eigenbijdrage

Wanneer u wel een vergoeding ontvangt van uw zorgverzekering maar een eigenbijdrage van toepassing is, is dit niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Zo bedraagt bijvoorbeeld de eigenbijdrage van een kunstgebit 25% van de kosten. Deze bijdrage is niet aftrekbaar.

Drempelbedrag 2019

U heeft niet het gehele jaar een fiscale partner

U berekent dan alleen de aftrekbare specifieke zorgkosten waar u zelf recht op hebt.

Jaarinkomen Drempel aftrek zorgkosten

< €7.739

€133

€7.739 t/m €41.107

1,65% van het drempelinkomen

€41.107>

€678 + 5,75% van het drempelinkomen boven €41.107

U heeft wel het hele jaar een fiscale partner
U telt de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Voor de berekening van de drempel telt u ook uw drempelinkomen en dat van uw fiscale partner bij elkaar. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en kiest om het hele jaar fiscale partner te zijn.

Jaarinkomen Drempel aftrek zorgkosten

< €7.739

€266

€7.739 t/m €41.107

1,65% van het drempelinkomen

€41.107>

€678 + 5,75% van het drempelinkomen boven €41.107

Verhogingsfactor bepaalde ziektekosten

Voorzieningen zoals kunstgebitten en uitneembare frameprothesen maar ook kroon en brugwerk en implantaten vallen onder de zgn. hulpmiddelen. Dit is bepaald door het Hof Arnhem-Leeuwarden.
Als het drempelinkomen niet hoger is dan €34.817, mag u de kosten voor hulpmiddelen met 40% verhogen als u op 1 januari 2019 nog niet de AOW-leeftijd had bereikt. Was de AOW-leeftijd al bereikt, dan worden deze kosten met 113% verhoogd. Ook de reiskosten van en naar de praktijk vallen hieronder.

Rekenvoorbeeld

U bent jonger dan 65 jaar, u heeft een belastbaar inkomen van € 40.000, € 2.000 euro aan ziektekosten en geen andere aftrekbare kosten.

  • U heeft geen fiscale partner dus u kijkt in de bovenste tabel van de rechter alinea. Uw jaarinkomen is € 40.000 waardoor voor u de tweede rij geldt. U berekent 1,65% van € 40.000, dit is uw drempelbedrag, namelijk € 660 euro.
  • Vervolgens gaat u naar de website van de Belastingdienst en bepaalt u het inkomstenbelasting percentage aan de hand van uw inkomen, in dit voorbeeld 40,4%.
  • De ziektekosten van € 2.000 minus het drempelbedrag van € 660 is € 1.340 waarvan u 40,4% terugkrijgt = € 542.

Percentages verschillen per persoon en zijn afhankelijk van uw inkomen en overige aftrekposten. Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

*Let op: Er moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, zie www.belastingdienst.nl